Image

Gruntowny remont ulicy Nadrzecznej dobiega końca.

Modernizacja ul. Nadrzecznej obejmowała wykonanie jezdni wraz z nową podbudową drogi, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, parkingu, zjazdów do posesji, a także sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Wykonano też nowe oświetlenie oraz estetyczne nasadzenia. Obecnie do realizacji pozostały ostatnie nasadzenia oraz prace porządkowe.

Dzięki budowie parkingu wzrośnie poziom bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko milion złotych. Jej wykonawcą jest firma FIBA.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: