Image

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Jarosławowi Ferencowi.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, po zapoznaniu się z Raportem o stanie miasta Radomska za 2020 rok, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Radomska.

Kolejnymi punktami pracy komisji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2020, przyjęcie informacji o stanie miejskiego mienia oraz rozpatrzenie ubiegłorocznego sprawozdania finansowego. Na zakończenie radni sformułowali wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomska za rok 2020, który głosowany będzie w dniu 24 czerwca br. na Sesji Rady Miejskiej.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: