Podsumowaliśmy jubileuszową XX edycję kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Edycja 2020 przebiegała pod hasłem "Dorastamy Asertywnie". W przyszłym roku "trzeźwy umysł" promować będzie hasło "W poszukiwaniu szcześcia".

Radomszczańscy pedagodzy spotkali się w czwartek, 10 czerwca, w sali obrad urzędu miasta wraz z naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Wiolettą Marcinkowską, aby podsumować działania profilaktyczne w ramach ZTU. Rozdane zostały certyfikaty dla szkół biorących udział w kampanii. Certyfikat otrzymało również miasto Radomsko i prezydent Jarosław Ferenc.

Na spotkaniu szkolni pedagodzy mówili również o zapotrzebowaniu na działania i szkolenia profilaktyczne. Najpilniejszymi ich zdaniem tematami, z którymi muszą sobie skutecznie radzić, było to jak radzić sobie ze stresem oraz jak rozmawiać z dziećmi nieśmiałymi.

W piątek natomiast miało miejsce przekazanie nagród za udział w konkursie literacko plastycznym ph. "Wehikuł Czasu" - również organizowanym w ramach ZTU. Nagrody w postaci książek otrzymali

  • Martyna Maciejewska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomsku oraz
  • Michał Bogacz z Publicznej Szkoły nr 7.

Gratulujemy wyróżnionym!

Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU) to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Organizatorem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.