Image

Trwa rozbudowa ulicy Stolarzy. Powstanie tam 400 metrów nowej jezdni. Obecnie trwają prace ziemne, budowany jest też chodnik dla pieszych.

Realizacja tej inwestycji w przyszłości usprawni komunikację na radomszczańskiej strefie, uatrakcyjni ją dla potencjalnych inwestorów oraz umożliwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych.

Prace na ulicy Stolarzy obejmują budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie jezdni, oświetlenia ulicznego, jednostronnego chodnika oraz placu do zawracania dla samochodów ciężarowych.

Rozbudowę wykonuje firma „POZIOM”, za blisko 1.750.000,00 zł. Na jej realizację Miasto Radomsko pozyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: