Image

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku zaprasza po odbiór najnowszych „Zeszytów Radomszczańskich” t. XIX.

Książki będą dostępne od 25 czerwca w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku w godzinach pracy.
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych na 2021 rok, organizowanych przez Miasto Radomsko, Starostwo Powiatowe w Radomsku, Urząd Marszałkowski w Łodzi. Wsparcia udzielili również Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego ze środków pozyskanych z odpisów z 1%.

 

ZR.XVIXI. okladka baner

W tomie znajdują się następujące prace:

Tomasz Nowak - Rejestr ślubów w parafii w Nowej Brzeźnicy w XVII w.
Krzysztof Orman - Wielka Wojna pod Radomskiem. Walki na południowym brzegu Warty w listopadzie 1914 r.
Bartosz Bijak - Jan Otmar Ceglecki (1893-1925). Zarys biografii
Wiesław Jerzy Olczyk - Nasze korzenie. Wspomnienia z lat 20 i 30. XX wieku (cz. I)
Paweł Grabalski Protokoły z posiedzeń Rady Przybocznej Tymczasowego Zarządu miasta Przedborza z 1930 r.
Grzegorz Mieczyński - Radomszczańskie wątki w nazistowskim czasopiśmie „Der Stürmer”
Adam Gliksman - Próbowałam pomóc moim przyjaciołom… Natalia Abramowicz – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
Tomasz Nowak - Bracia Różewiczowie i ich twórczość na łamach prasy lokalnej w Radomsku
Paweł Dudek - Zapomniane cmentarze powiatu radomszczańskiego
Tomasz Nowak - 30 lat działalności Fundacji Inicjatyw Kulturalnych
In memoriam - Mirosława Łęska

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: