Image

Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna nowy program, dzięki któremu osoby oczekujące na przydział lub zamianę mieszkania mogą wcześniej stać się najemcami wybranej przez siebie nieruchomości. Muszą tylko samodzielnie je wyremontować.

Program opracowany został na wniosek Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca.  Skierowany jest do osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego oraz najemców lokali mieszkalnych, którzy poprzez zamianę lokalu chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe.

By stać się najemcą wybranego lokalu objętego programem, należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt jego remont. Wykonane prace nie upoważniają do otrzymania rekompensaty w formie zwolnienia lub obniżki czynszu.

W pilotażowej edycji programu Towarzystwo Budownictwa Społecznego wytypowało do remontu 5 lokali mieszkalnych. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny przed złożeniem wniosku, zapoznać się ze stanem technicznym wybranej nieruchomości.

Umowa najmu zostanie podpisana po zakończeniu prac remontowych i podpisaniu protokołu odbioru technicznego stwierdzającego prawidłowość wykonanych prac.

Termin składania wniosków: 28.06.2021 – 09.07.2021.

Miejsce składania wniosków: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a.

Pliki do pobrania:

- Regulamin

- Ogłoszenie

- Umowa o wykonanie remontu wraz z protokołem odbioru

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu

- Lista lokali do remontu

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: