Dzieciaki z Publicznego Przedszkola nr 1 podsumowały dziś swoją działalność ekologiczną. Wspominały wycieczki, warsztaty i wyjazdy edukacyjne. Swoich dzisiejszych gości przywitały przedstawieniem "Zielony Kapturek" - ekologiczną wariacją na temat klasycznej bajki.


Program "Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy - zbiera, segreguje, środowisko szanuje" trwał przez cały rok szkolny 2020/2021 i cieszył się niemałym zainteresowaniem dzieciaków. Dzięki niemu dowiedziały się jak wspierać przyrodę, a przede wszystkim jak jej nie szkodzić - jak segregować odpady i dlaczego to jest ważne, jak ważne dla nas jest czyste powietrze - słowem, rozbudzana była ich ekologiczna świadomość. Działania programu były skierowane nie tylko do wszystkich wychowanków przedszkola, ale też pracowników, rodziców, dzieci z innych placówek przedszkolnych i społeczności lokalnej tak, aby wzajemnie się integrować poprzez edukację ekologiczną i przyrodniczą. Zakupiona została również konieczna do tego pomoc dydaktyczna.

Dzieci w trakcie wycieczek dydaktycznych odwiedziły gospodarstwo agroturystyczne, gdzie mogły zwiedzić zoo i pospacerować po lesie. Uczestniczyły w zajęciach plenerowych na łące, które poprowadziła pani biolog, Aleksandra Chowaniec, z PSP nr 7. Odwiedziły także Muzeum Fabryki w Łodzi, gdzie brały udział w zajęciach pt. "Jak powstaje tkanina?". Dowiedziały się na nich jak wygląda bawełna, jakie ma właściwości, jak skręcać ją w przędzę oraz jak wyglądały maszyny z XIX-wiecznej fabryki. Próbowały również swoich sił w przeplataniu nitek na krosnach. Ostatnia z wycieczek była na plantacji wikliny oraz w Muzeum Wikliniarstwa, gdzie dowiedziały się jak wygląda uprawa wikliny, jakim cennym surowcem może być do wyrabiania przedmiotów użytku codziennego, a także jak ją przygotować. Na warsztatach wikliniarskich miały natomiast okazję przetestować swoją wiedzę próbując wypleść wiklinowe kotki.

Program dofinansowany był z środków WFOŚiGW w Łodzi. Gościem dyrektora Krzysztofa Janika na dzisiejszym podsumowaniu były wiceprezydent Małgorzata Kańska-Kipigroch oraz naczelnik wydziału edukacji Małgorzata Krupska.