Image

Zakończyło się posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z programu współpracy miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie wnioski o dotacje złożone przez podmioty NGO w ubiegłym roku zostały ocenione pozytywnie.


Radni dyskutowali również o wysokości wsparcia finansowego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z budżetu miasta. Podobne wsparcie szpital otrzymywał w latach ubiegłych.
Komisję zakończyła informacja na temat stanu technicznego urządzeń oraz funkcjonowania placów zabaw na terenie miasta Radomska połączona z wizją lokalną na placu zabaw w Parku Świętojańskim. Wszystkie place zabaw w mieście są obecnie sprawdzane, aby dzieci mogły bezpiecznie rozpocząć okres wakacyjny.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: