Podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej radni wysłuchali m.in. sprawozdań z działalności instytucji kultury i sportu za 2020 rok.

Dyrektorzy poszczególnych placówek zgodnie przyznali, że rok 2020 był trudny zarówno dla kultury, jak i sportu. Pomimo obowiązujących obostrzeń udało się realizować zadania statutowe. Na pomoc działalności jednostkom ruszyła technologia i internet, dzięki czemu wiele działań można było przeprowadzić online, jak projekt „Kultura ma głos”, „Wirtualny Bieg Niepodległości”, „Ferie z książką”, „Ferie z Muzeum Regionalnym”, wirtualne wystawy itp. Warto podkreślić, że w 2020 roku wzrost czytelników zanotowała miejska biblioteka.

Jak podkreśla dyrektor MDK Krzysztof Zygma, rok 2020 był czasem weryfikacji pewnych działań, zmiany sposobów dotarcia do odbiorców oraz przemyśleń, co do planów na przyszłość. Po pandemii wiele przedsięwzięć i zespołów będzie musiało być organizowanych na nowo, być może w innym nieco kształcie.

W kolejnych punktach radni komisji pochylili się nad sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi, dla których miniony rok również przyniósł duże ograniczenia w działalności oraz nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Kompleksu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych AQUARA.