Image

Radni Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczące dochodów to wprowadzenie na zadania bieżące z wydatków niewygasających 160 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 5 mln 512 tys zł.

Zmiany w uchwale budżetowej oraz WPF dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zadań z wydatków niewygasających, a więc dokończenie budowy kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz przeniesienie wykonania projektów przebudowy dróg do WPF na przyszły rok, gdyż nie mogą zostać zrealizowane do końca roku.

Ponadto do budżetu i WPF-u wprowadzono nowe zadanie: Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta kwocie 752 tys. w bieżącym roku i 1.900 tys. na lata 2022 i 2023.

Zmiany w wydatkach bieżących to m.in. 200 tys. na remonty dróg, tak, aby w bieżącym roku na nakładki asfaltowe przeznaczyć ok 1,5 mln zł.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: