expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Obrady Komisji Budżetowej

Radni Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczące dochodów to wprowadzenie na zadania bieżące z wydatków niewygasających 160 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 5 mln 512 tys zł.

Zmiany w uchwale budżetowej oraz WPF dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zadań z wydatków niewygasających, a więc dokończenie budowy kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz przeniesienie wykonania projektów przebudowy dróg do WPF na przyszły rok, gdyż nie mogą zostać zrealizowane do końca roku.

Ponadto do budżetu i WPF-u wprowadzono nowe zadanie: Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta kwocie 752 tys. w bieżącym roku i 1.900 tys. na lata 2022 i 2023.

Zmiany w wydatkach bieżących to m.in. 200 tys. na remonty dróg, tak, aby w bieżącym roku na nakładki asfaltowe przeznaczyć ok 1,5 mln zł.