Na dzisiejszej sesji radni pozytywnie ocenili ostatni rok pracy prezydenta Jarosława Ferenca udzielając mu absolutorium.   

Sesja absolutoryjna to najważniejsza sesja w roku. Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi było 12 radnych, przeciw zagłosowało - 2, a  wstrzymało się - 7 radnych.

W swoim przemówieniu Jarosław Ferenc skierował specjalne podziękowania dla swoich zastępców, skarbnika, sekretarza miasta, naczelników, kierowników i pracowników komórek UM, dyrektorów i prezesów podległych miastu spółek oraz, oczywiście, samej Radzie Miejskiej.  

Wcześniej odbyła się  ponad dwugodzinna dyskusja nad raportem o stanie miasta.