Image

Na dzisiejszej sesji radni pozytywnie ocenili ostatni rok pracy prezydenta Jarosława Ferenca udzielając mu absolutorium.   

Sesja absolutoryjna to najważniejsza sesja w roku. Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi było 12 radnych, przeciw zagłosowało - 2, a  wstrzymało się - 7 radnych.

W swoim przemówieniu Jarosław Ferenc skierował specjalne podziękowania dla swoich zastępców, skarbnika, sekretarza miasta, naczelników, kierowników i pracowników komórek UM, dyrektorów i prezesów podległych miastu spółek oraz, oczywiście, samej Radzie Miejskiej.  

Wcześniej odbyła się  ponad dwugodzinna dyskusja nad raportem o stanie miasta.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: