Image

Za nami rozstrzygnięcie konkursu „Tradycyjna Szynka z Łódzkiego”. Udział w konkursie wzięło 21 osób. Troje uczestników reprezentowało Radomsko, a czworo Powiat Radomszczański.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Jego celem było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z produkcją tradycyjnej szynki, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej oraz pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych.

Jury konkursowe dokonało oceny wyrobów według następujących kryteriów: wygląd i cechy zewnętrzne, wygląd i cechy na przekroju, smak oraz zapach. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w ŁODR Piotrków Trybunalski, gdzie w imieniu Prezydenta Jarosława Ferenca nagrody radomszczanom biorącym udział w konkursie wręczyła Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Paulina Grabowska.

Wyniki:
I miejsce – Dobre Drzewo Wojciech Szewczykowski (Inowłódz)
II miejsce - Firma „DOBRY SMAK” Paweł Mikuś
III miejsce - Michał Kosmala (Radomsko)

Reprezentanci Miasta Radomska oraz Powiatu Radomszczańskiego:
- F.P.U. „MASARNIA FOLWARKI” Dariusz Szczepaniak, Radomsko
- IBARA Sp. z o.o., Radomsko
- Jerzy Ptaszek, Wielgomłyny
- Pracownia wędlin JAGUL Wiesław Jaguścik, gmina Radomsko
- Michał Cygora Tradycyjne Wyroby Mięsne, Radomsko
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Ptaszek Jan Ptaszek, Wielgomłyny

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: