Image

Dziś zostały opublikowane wyniki egzaminu ósmoklasisty. Każdy z uczniów może sprawdzić je indywidualnie w specjalnym serwisie internetowym. Poniżej prezentujemy wyniki zbiorcze w poszczególnych placówkach.

 

 

LP

NAZWA SZKOŁY

WYNIKI EGZAMINU

ŚREDNIA

   

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

 

1

PSP 1

60,21

53,47

69,32

61,00

2

PSP 2

53,93

36,47

51,29

47,23

3

PSP 3

58,35

45,18

51,11

51,55

4

PSP 4

55,83

33,30

59,08

49,40

5

PSP 5

56,65

51,53

63,35

57,18

6

PSP 6

57,69

44,22

66,64

56,18

7

PSP 7

63,77

44,18

62,37

56,77

8

PSP 8

64,70

74,86

60,28

66,61

9

PSP 9

60,60

54,76

75,62

63,66

10

PSP 10

47,36

34,91

46,91

43,06

Średnia

57,91

47,29

60,60

 

 

 

LP

NAZWA SZKOŁY

Uczniowie którzy uzyskali maksymalny wynik z egzaminu z poszczególnych przedmiotów

   

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

1

PSP 1

-

-

2 uczniów

2

PSP 2

-

-

3 uczniów

3

PSP 3

-

-

2 uczniów

4

PSP 4

-

-

1 uczeń

5

PSP 5

-

1 uczeń

-

6

PSP 6

-

1 uczeń

4 uczniów

7

PSP 7

-

1 uczeń

7 uczniów

8

PSP 8

-

-

-

9

PSP 9

-

2 uczniów

11 uczniów

10

PSP 10

-

-

1 uczeń

Wynik egzaminu ósmoklasisty jest jednym z najważniejszych elementów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15) uczniowie będą musieli uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: