Image

W niedzielne popołudnie 4 lipca w Muzeum Regionalnym została zaprezentowana wystawa pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jubileusz straży pożarnej w Radomsku”. W otwarciu wziął udział prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Nowa ekspozycja przygotowana została ze zbiorów własnych muzeum, zbiorów KP PSP w Radomsku, zbiorów OSP Radomsko, OSP Bogwidzowy oraz osób prywatnych.

Projekt jest działaniem podjętym z okazji jubileuszy, które w 2021 r. będą obchodzone w Radomsku. Pierwszy z nich to 140 lat założenia, rozwoju i działalności ochotniczej straży pożarnej w tym 100. rocznica utworzenia OSP Folwarki. Kolejny to 100 lat istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Ekspozycja pokazuje początki tworzenia ochotniczej straży ogniowej w mieście i postaci jej założycieli, rozwój straży, tworzenie kolejnych struktur i kolejnych jednostek pożarniczych w mieście, aż do stanu obecnego.

Na jubileuszowej „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jubileusz straży pożarnej w Radomsku” zaprezentowane są najciekawsze archiwalia i muzealia związane z radomszczańską strażą pożarną. Wśród nich: fotografie, noty biograficzne założycieli, sztandary, mundury, hełmy, odznaczenia, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, pompy, dokumenty, publikacje tematyczne i prasowe, które znajdują się w muzealnym inwentarzu. Ekspozycję wzbogacają liczne fotografie.

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wystawa czynna będzie w miesiącach lipec - październik w godzinach pracy muzeum.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: