Przypominamy, że 7 lipca 2021 kończy się okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii NSP 2021. Ostatnie losowanie nagród I i II go stopnia odbędzie się 9 lipca, a losowanie nagród głównych, odbędzie się już 14 lipca.


Aby wziąć udział w loterii, należy do dnia 7 lipca 2021 r. dokonać spisu powszechnego na stronie spis.gov.pl.

Po dokonaniu samospisu i wyrażeniu chęci wzięcia udziału w loterii, uczestnik za pośrednictwem wiadomości e - mail otrzyma unikatowy 10-znakowy, alfanumeryczny kod potwierdzający dokonanie samospisu, który należy zarejestrować na stronie loteria.spis.gov.pl.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wysłaniu zgłoszenia, uczestnik otrzymuje informację o pomyślnej rejestracji kodu.

W loterii może wziąć udział osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia do 31.03.2021r. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia (dany adres e-mail może być wykorzystany tylko przez jednego uczestnika podczas dokonywania zgłoszenia).

Nagrodami w Loterii NSP 2021 są:

  • Nagroda I Stopnia, w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000,00 zł brutto. - do rozdysponowania łącznie 480 szt.,
  • Nagroda II Stopnia, w postaci karty przedpłaconej o wartości 500,00 zł brutto - do rozdysponowania łącznie 960 szt.,
  • Nagroda Główna - samochód Toyota Yaris wraz z polisą ubezpieczeniową obejmującą roczny pakiet ubezpieczeniowy składający się z OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24h, AC pełne z ryzykiem kradzieży wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7.650,00 zł. - do rozdysponowania łącznie 16 samochodów, po jednym w każdym województwie.

Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej loteria.spis.gov.pl oraz na stronie internetowej www.uniqueone.pl zakładka „Regulaminy”.

Organizatorem „Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02 737 Warszawa.