Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą. Koszt inwestycji przy ulicy Jagiellońskiej wynosi 2,5 mln złotych.

- Prowadzona od połowy maja własnymi siłami inwestycja umożliwi podłączenie do miejskiej sieci kolejnych odbiorców. To powinno przyczynić się do skuteczniejszej walki ze smogiem w Radomsku – mówi prezes Spółki Marek Glądalski. Dzięki rozbudowie do sieci ciepłowniczej podłączone zostaną m.in. bloki Osiedla Słoneczne, zlokalizowane między ulicami Stara Droga i Widok oraz Letnią i Piękną.

Jak zauważa nadzorujący realizację inwestycji Włodzimierz Nowicki, budowa prowadzona jest w bardzo trudnym terenie. Pracownicy mają do czynienia z dużą ilością przewodów elektrycznych, gdyż prace odbywają się blisko trafostacji. To powoduje konieczność zachowania dużej uwagi i czujności. – Nie naruszono żadnego przewodu, choć wraz ze zbliżaniem się do trafostacji było to coraz trudniejsze. Obecnie zakończono etap włączenia nowego odcinka do już istniejącej części ciepłociągu – mówi Włodzimierz Nowicki.

Inwestycja licząca ponad 2 km długości realizowana jest po obydwu stronach ulicy Jagiellońskiej. W kolejnym etapie monterzy „przejdą” z nowym fragmentem sieci przeciskiem przez rondo i dalej poprowadzą ją w stronę ul. Krakowskiej. - z tej instalacji będą mogły zostać zasilane bloki, które powstaną w ciągu najbliższych lat w ramach Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej. Będzie to możliwe dzięki temu, że po przejściu pod rondem w instalację zostanie wmontowany trójnik, który będzie umożliwiał poprowadzenie instalacji ciepłowniczej dalej w kierunku planowanych bloków. Instalacja będzie miała wydajność, która pozwoli na podłączenie kolejnych odbiorców – mówi Kierownik Zakładu Ciepłowniczego Jacek Nowak.