expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Plaża miejska na Wymysłówku? Niewykluczone

Wspólnota mieszkańców dzielnicy "Wymysłówek" wstępnie zadecydowała dziś na walnym zgromadzeniu o przekazaniu miastu ok. 14ha należących do niej terenów. W przyszłości tereny mają zostać zagospodarowane na obszar rekreacyjno-wypoczynkowy.

Mowa głównie o terenach w bliskim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego na "Wymysłówku", który już w obecnej formie służy jako miejsce spotkań radomszczan. Był również miejscem organizacji kilku edycji Radomszczańskiego Biegu Ekstremalnego.

- Mamy taki plan, aby zagospodarować ten zbiornik w pełni. Nie tylko jako teren do wędkowania, ale żeby powstała tam plaża miejska. Jest również pomysł, aby na południe od tego zbiornika wybudować płytkie sezonowe baseny - mówił na zgromadzeniu mieszkańców prezydent Jarosław Ferenc.

W zamian za nieodpłatne przekazanie terenów powstać ma wielofunkcyjny budynek na użytek mieszkańców na jednej z przekazanych działek. Wartość inwestycji ma być równa operatom szacunkowym przekazanych gruntów, które obliczone zostały na ok. 1,5 mln zł. Utrzymanie budynku leżeć ma po stronie miasta. Prezydent zadeklarował również, że pozostałe grunty zgodnie ze studium pozostaną zielone, a zostaną jedynie zagospodarowane tak, aby lepiej mogły służyć wszystkim mieszkańcom Radomska w celach rekreacyjnych.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został radny Robert Lewandowski, którego kandydaturę zgłosił przewodniczący zarządu wspólnoty Marek Nita. Wybrana została również komisja skrutacyjna, która miała ocenić czy uchwały podejmowane przez wspólnotę będą ważne - na 64 członków obecnych było 32, co oznaczało, że wspólnota mogła tego dnia podejmować decyzje. Po wyczerpującej dyskusji przyszła pora na głosowanie. Za przekazaniem miastu wszystkich gruntów w zamian za utworzenie wielofunkcyjnego budynku i deklaracji o rekreacyjnym zagospodarowaniu pozostałych terenów opowiedziało się 19 członków wspólnoty, 13 było przeciwnych.

W następnej kolejności na ten temat wypowiedzieć się będzie musiała Rada Miejska. Mieszkańcy Wymysłówka przekazanie miastu tych terenów rozważali już od maja 2018 roku.