Artystycznie o matematyce

23 marca 2018


Zuzanna Cyran, uczennica PSP nr 4 w Radomsku, już po raz drugi została nagrodzona w konkursie artystycznym „Matematyczny świat” organizowanym przez Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji obchodów Święta Liczby Pi.

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z liczbą pi. Wiele amerykańskich szkół od 1988 roku obchodzi wtedy święto matematyki - tzw. Pi Day. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od kilku lat w tym czasie organizowany jest konkurs artystyczny z zakresu nauk ścisłych, adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu została Zuzanna Cyran z VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku (w ubiegłym roku Zuzanna zajęła w nim drugie miejsce).

Pi-onierem i pomysłodawcą Święta Liczby Pi jest prof. dr hab. Maciej Sablik - Dyrektor Instytutu Matematyki UŚ (na zdjęciu ze zwycięską pracą Zuzanny Cyran).

Galeria