Awansowali na wyższy stopień zawodowy

6 lipca 2018


W dniu 5 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta Radomska odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko.

Komisje egzaminacyjne, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska, pozytywnie oceniły prezentacje dorobku zawodowego nauczycieli oraz ich odpowiedzi na pytania członków komisji.

Wczorajszy egzamin zdało 5 nauczycieli w tym:

  • nauczyciel języka angielskiego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku;
  • nauczyciel języka polskiego/nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku;
  • nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku;
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Radomsku;
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.

Nauczycielom gratulujemy awansu zawodowego, życzymy wypoczynku w okresie wakacji oraz satysfakcji zawodowej w pracy z uczniami.