Barwy i flaga

Barwami Miasta są kolory: niebieski, żółty i czerwony wywodzące się z herbu Miasta.

Flaga Radomska

Barwy Miasta określają jego flagę: prostokątny płat tkaniny o proporcjach boków 5:8, obustronnie jednakowy, o trzech poziomo ułożonych polach barwy czerwonej u góry, żółtej w środku i barwy niebieskiej u dołu. Proporcje szerokości pola barwy czerwonej do żółtej i barwy niebieskiej do żółtej wynoszą 2:1, natomiast barwy czerwonej do barwy niebieskiej 1:1.

Flaga Radomska stanowi umowną własność całej społeczności miasta i może być wywieszana samodzielnie lub łącznie z flagą narodową przez wszystkich mieszkańców Radomska z okazji świąt lokalnych i narodowych bez uzyskiwania zezwolenia.

Flaga Radomska zawieszona jest na stałe w siedzibie władz miasta.

Źródło: Uchwała Nr XXV/192/1996 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 września 1996 roku w sprawie barw Miasta oraz Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Radomska, §6 ust. 2