Będzie fotoradar na ul. Narutowicza

20 maja 2020


Miasto zawarło porozumienie z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w Warszawie w sprawie instalacji, utrzymania, eksploatacji i montażu fotoradaru przy ul. Narutowicza. Urządzenie do pomiaru prędkości zlokalizowane będzie w pobliżu PSP nr 5.

Po stronie miasta stoi sporządzenie dokumentacji projektowej i umieszczenie urządzenia wraz z konstrukcją wsporczą i podłączeniem instalacji elektrycznej. GITD  zapewni natomiast wymagane oznakowanie drogi i udostępni elementy fotoradaru, które zostaną zainstalowane w pasie drogowym drogi publicznej. Ulica Narutowicza jest częścią drogi krajowej nr 91. Wstępne koszty montażu szacują się w kwocie ok 14 tys. zł brutto.
Urządzenie pomiarowe będzie miało za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta w szczególności w okolicach Szkoły Podstawowej nr 5.