Budowa kompleksu basenowego coraz bliżej. Miasto podpisało umowę z wykonawcą

11 października 2018


Nowy kompleks basenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. św. Jadwigi Królowej w Radomsku staje się rzeczywistością. Dziś podpisano umowę  z wykonawcą na realizację tej kluczowej dla mieszkańców inwestycji.

Podpisanie umowy odbyło się w miejscu, gdzie w przyszłości stanie nowy basen. Umowę podpisali: Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, Skarbnik Miasta Mariola Wypych oraz przedstawiciel głównego wykonawcy Jan Skubisz właściciel P.P.U.B. INKOMET z Radomska.

- To historyczny moment dla Radomska, rozpoczynamy proces projektowania i budowy jednej z największych inwestycji - nowego kompleksu basenowego, na który mieszkańcy czekają z niecierpliwością - mówił podczas konferencji Jarosław Ferenc. - Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, na wiosnę będziemy mieć gotowy projekt i będzie można już  przystąpić do budowy - dodał.

Prezydent podziękował także wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Radomska zaangażowanym w proces przygotowania inwestycji oraz pozyskania środków zewnętrznych.

Budowa kompleksu basenowego przebiegać będzie w formule zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”. W skład kompleksu wchodzić będą trzy baseny kryte (sportowy, rekreacyjny, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią zewnętrzną o długości min. 50 m oraz trzy wanny do hydromasażu), basen zewnętrzny wraz z wodnym placem zabaw, saunarium (sauna parowa, sucha, solna i infrared), park edukacyjny oraz strefa gościnna (pięć pokoi 4 osobowych z łazienkami oraz pięć pokoi 2 osobowych z łazienkami).

Przypominamy, że Urząd Marszałkowski wsparł inwestycję kwotą 7 362 699,99 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji wyniesie zgodnie z umową 32 850 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w ramach osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, VI Rozwój gospodarki turystycznej, poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana z środków własnych Urzędu Miasta, które zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji inwestycji miasto będzie się starało o kolejne środki - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi oraz programów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ich  pozyskanie zmniejszy koszty własne budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego.