Budżet na rok 2017 przyjęty

22 grudnia 2016


173 miliony po stronie dochodów, 177 milionów po stronie wydatków i prawie 20 mln - o 5 milionów więcej niż w roku ubiegłym - na inwestycje. Radni przyjęli budżet Radomska na rok 2017.

Te inwestycje to przede wszystkim drogi czy termomodernizacja ZSG nr 3 i 5 z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Budżet poparło 16 radnych, jeden się wstrzymał, jeden był przeciw. Do projektu wprowadzono autopoprawki. - Do podanego limitu zobowiązań z tytułu planowanego kredytu na pokrycie deficytu w ciągu roku w kwocie 5 milionów złotych oraz zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego w ogóle deficytu budżetu w kwocie 8 i pół miliona złotych, dodaliśmy koszty wynikające z zaciągnięcia tych kredytów. A więc o planowane odsetki z tego tytułu – tłumaczy Mariola Wypych, skarbnik miasta.

Zmian w projekcie dokonano także po dyskusjach na komisjach. - Są drobne przesunięcia w zakresie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych, głównie klubów abstynenckich. Powstał kolejny klub, więc zwiększyliśmy środki na ten cel, zmniejszając środki na pozostałe zadania związane z profilaktyką. Później zostaną one uzupełnione z wolnych środków roku 2016 – mówi skarbnik.

Z kolei zadanie dotyczące rewitalizacji parku przy ul. Sierakowskiego zostało rozszerzone również o ulicę Reymonta.

W budżecie powstał tez nowy dział „500 Rodzina”, w którym mieszczą się wszystkie świadczenia związane z wypłatami dla rodzin, a więc zasiłki rodzinne i program 500plus. Na ten cel jest przeznaczone ponad 40 milionów.