Budżet Obywatelski 2019 - ostateczna lista projektów

20 września 2019


Znamy już listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku.

Zgodnie z regulaminem 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska podaje się do publicznej wiadomości listę projektów, na które będzie można oddać głos w dniach od 14 do 20 października 2019 r.

Kolejność projektów na kartę do głosowania została ustalona w drodze publicznego losowania przez Zespół Konsultacyjny, które odbyło się w dniu 18 września 2019 r. Lista dostępna jest na naszej stronie w zakładce ,,budżet obywatelski", w BIP w zakładce ,,konsultacje społeczne" oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

Przypominamy, że można głosować na maksymalnie trzy wybrane projekty w sposób elektroniczny lub tradycyjnie (papierowo) w wyznaczonych miejscach. Wkrótce podamy wykaz tych miejsc.

Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.