Budżet Obywatelski czy Zielony Budżet Obywatelski?

14 lutego 2020


W poniedziałek rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców Radomska na temat Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Można głosować wypełniając wydrukowaną ankietę bądź udzielając odpowiedzi na stronie www.radomsko.pl (ankieta)

O konsultacjach mówili podczas konferencji prasowej w piątek 14 lutego prezydent Jarosław Ferenc, sekretarz Kamila Malinowska-Sztangreciak i kierownik Centrum Aktywności Społecznej Wioletta Marcinkowska.

Na podstawie Zarządzenia Nr 26/2020 Prezydenta Miasta Radomska z 13 lutego 2020 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne skierowane do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Radomska, których przedmiotem jest wyrażenie opinii w zakresie Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Prezydent Miasta Radomska podejmując działania mające na celu ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście, proponuje by przeznaczyć środki finansowe z Budżetu Obywatelskiego na bardziej skuteczną walkę ze smogiem tj. na tzw. Zielony Budżet Obywatelski. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie ankiety przekazanej do wypełnienia mieszkańcom Miasta Radomska w terminie od 17.02.2020 r. do 23.02.2020 r.

Ankiety w wersji papierowej będą dostępne:

a) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 w godzinach pracy;

b) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 w godzinach pracy;

c) w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5 w godzinach pracy.

Ankiety do wypełnienia w formie elektronicznej będą dostępne w tym samym terminie na stronie internetowej www.radomsko.pl (ankieta)

Galeria