Budżet obywatelski w ZSG7

22 marca 2016


bo www.jpg

 W maju ubiegłego roku szkolnego uczniowie ZSG7 w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego składali swoje propozycje projektów, które dotyczyły m.in. budowy boiska do siatkowki plażowej, stworzenia ogródka rekreacyjnego czy zakupu szafek szkolnych.

Zdecydowaną wiekszością głosów wygrał projekt utworzenia radiwęzła. Głosowanie na projekt uczniowski odbyło się w czerwcu i od tego czasu rozpoczął się proces instalacji radiowezła szkolnego. Głównym inwestorem projektu jest Rada Rodziców działająca przy naszej placówce. Prace inwestycyjne trwały do marca bieżącego roku. Inauguracja radiwęzła nastapiła 14 marca, kiedy to uczniowie przygotowali audycję o liczbie Pi ( 14 marca to Miedzynarodowy Dzień Liczby Pi). Do pracy w radiowęźle zgłosiło się wielu uczniów, którzy zostaną podzieleni na sekcje: muzyczną, informacyjną, sportowa i aktualności. Będą prowadzone cykliczne audycje, stworzymy szkolną listę przebojów dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Chcemy także przeznaczyć jedną z przerw dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. To tylko niektóre pomysły na efektywne wykorzystanie radiowęzła.

Galeria