CYBERUZALEŻNIENIA

27 maja 2016


Społeczna Akademia Nauk, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsku oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk zapraszają dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników instytucji samorządowych na bezpłatną konferencję metodyczną: CYBERUZALEŻNIENIA Zjawisko i uwarunkowania. Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka.
 

Celem Konferencji jest wyposażenie dyrektorów i nauczycieli szkół, w szczególności gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej rozpoznawać zagrożenia wynikające z coraz szerszego dostępu młodzieży do nieograniczonych możliwości jakie dają im nowoczesne technologie cyfrowe, a przede wszystkim w wiedzę o metodach i środkach zapobiegania i zwalczania owych zagrożeń oraz udzielania pomocy osobom wykazującym cechy uzależnienia od nowoczesnych technologii cyfrowych. Wybitni eksperci w dziedzinie psychologii, socjologii oraz pedagogiki będą przedstawiać zagrożenia wynikające z infoholizmu oraz uzależnień od niego pochodnych (gier komputerowych, komputera, informacji, facebooka, IAS, ect.). Konferencja prowadzona będzie przez profesjonalistów zajmujących się tą tematyką zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, stąd jej duża przydatność dla osób zajmujących się na co dzień wychowywaniem dzieci i młodzieży.

 
W programie konferencji:
1. Otwarcie – wystąpienia zaproszonych gości honorowych.
2. Przedstawienie programu konferencji.
3. Nowe media i technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci. Cyberuzależnienia czy
cyberzaburzenia.
4. Aktywność nastolatków w sieci – obszary potencjalnego ryzyka. Dlaczego warto uczyć dzieci etykiety.
5. Gry komputerowe a zachowania agresywne – fakty i mity.
6. Podsumowanie. Skuteczne modele profilaktyki cyberzaburzeń.
7. Panel dyskusyjny.

Prowadzący:
  • prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko,
  • mgr Leszek Roszczenko
  • mgr Agnieszka Taper
  • Patronat honorowy objeli:

Starosta Powiatu Radomszczańskiego Andrzej Plutecki

oraz

Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc

Konferencja odbędzie się w dniu 31 maja 2016 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.