Czytanie prozy Reymonta w bibliotece

27 kwietnia 2017


W związku z przypadającą w 2017 roku 150. rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku odbywa się szereg imprez mających na celu upamiętnienie jego postaci. Jedną z nich było „Czytanie prozy Reymonta” w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku poza młodzieżą szkolną udział wzięli przedstawiciele władz miasta, rady miejskiej, mediów oraz lokalnych instytucji. Wszyscy z nich głośno czytali fragmenty znanych dzieł Władysława Stanisława Reymonta, starając się zachęcić młodzież do poznawania jego twórczości. Każda impreza organizowana w ramach obchodów Roku Reymontowskiego promuje nie tylko postać poety, ale i czytelnictwo.