Debata nad bezpieczeństwem na drogach

11 czerwca 2019


W Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie dot. bezpieczeństwa na drogach. Spotkanie zorganizowane było przez Komendę Powiatową Policji w Radomsku.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Prezydenta Miasta Radomska Jacek Belka, naczelnicy wydziałów drogowych z urzędu miasta i starostwa powiatowego, wójtowie gmin z terenu powiatu radomszczańskiego, burmistrzowie i przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Łodzi. Kolejno uczestnicy zabierali głos w sprawie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat tego jak poprawić bezpieczeństwo na drogach w mieście i powiecie.
Ciekawy, multimedialny wykład zaprezentował Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, który opowiedział o radykalnej, jak sam ją nazwał, przebudowie i reorganizacji Jaworzna na wzór szwedzki (nastawiony bardziej na mieszkańców niż ruch samochodowy).

Naczelnicy Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej w UM Radomska Monika Andrysiak oraz Wydziału Zarządzania Drogami w starostwie radomszczańskim Aleksander Broszkowski podzielili się planami remontów dróg i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście i powiecie, zgodnie jednak przyznając, że największą barierą w kwestii poprawy infrastruktury drogowej cały czas są niewystarczające fundusze.