Debata nad czystością powietrza w Radomsku

11 lutego 2019


Kolejna już konferencja antysmogowa odbyła się dziś w Urzędzie Miasta Radomska. Oprócz przedstawicieli urzędu w konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, młodzieżowej rady miejskiej, rady miejskiej seniorów oraz Radomszczańskiego Alarmu Smogowego.

Akcje edukacyjne w szkołach, prezentacje, warsztaty, kampanie informacyjne w mediach, występ tematycznego teatrzyku dla najmłodszych oraz pokazy prawidłowych technik palenia – Zespół do spraw podejmowania działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska podsumował swoje dotychczasowe działania. Omówiono również problemy i wyzwania z jakimi wiążą się próby egzekwowania kar dla osób, które zatruwają powietrze.

Niska emisja powstaje u nas przede wszystkim na skutek nieprawidłowego spalania lub spalania złej jakości paliwa. Mamy dużo pieców, które są nieekologiczne. Chcielibyśmy aby powstała nam sieć ciepłociągów i gazociągów. - podsumowała Marzanna Proszowska, Naczelnik wydziału ochrony środowiska.

Kolejna planowana konferencja odbędzie na początku marca.