Debata nad Raportem o Stanie Miasta Radomska

7 czerwca 2019


W związku z debatą nad Raportem o Stanie Miasta Radomska, która odbędzie się podczas obrad Sesji Rady Miejskiej w Radomsku w dniu 28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Radomska w sali 104, zachęcamy do zapoznania się z Raportem o Stanie Miasta Radomska za rok 2018.

Zgodnie z art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Miasta Radomska składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Z Raportem o Stanie Miasta Radomsko za rok 2018 można zapoznać się w tym miejscu.