Decyzja RDOŚ w sprawie obwodnicy

25 marca 2020


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję w sprawie budowy obwodnicy Radomska.

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Inwestycję będzie prowadzić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ma być realizowana w ramach rządowego programu - Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Zawiadomienie RDOŚ

Obwieszczenie RDOŚ