Dotacje dla klubów sportowych przyznane

4 lutego 2019


Prezydent Miasta Radomska na podstawie Zarządzenia Nr 22/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.  przyznał klubom sportowym działającym na terenie miasta dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2019.

Łączna kwota przyznanych środków wynosi 545 000,00 zł.

O dofinansowanie działań na rok 2019 ubiegało się 15 klubów sportowych, które złożyły łącznie 17 wniosków. Komisja oceniająca na posiedzeniach w dniach 9 i 21 stycznia 2019 r. dokonała ich weryfikacji formalnej i merytorycznej.

Po zapoznaniu się z punktacją i rekomendacjami Komisji Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o przyznaniu dotacji. Treść Zarządzenia Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 4 lutego 2019 r. została zamieszczona poniżej.

Zarządzenie - dotacje dla klubów sportowych 2019