Dotacje na aktywizację seniorów

23 lipca 2019


Firma Adamed Pharma S.A. jest organizatorem programu wsparcia dla podmiotów zajmujących się pomocą osobom starszym poprzez realizację projektów aktywizujących seniorów (po 60-tym roku życia).

W programie mogą wziąć udział: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, kościelne osoby prawne. jednostki budżetowe, organizacje nie posiadające osobowości prawnej (np. przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, itp.), inne podmioty, które aktywnie działają na rzecz osób starszych, pod warunkiem, że działalność ta nie jest nastawiona na zysk.

Prowadzenie działań na rzecz osób starszych musi być celem statutowym każdego wnioskodawcy.

Projekty mogą dotyczyć:

- promocji aktywnego spędzania czasu przez seniorów,
- przestrzegania zasad zdrowego stylu życia,
- działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Szczegóły programu:

- jedna organizacja może złożyć maksymalnie 3 wnioski,
- brak konieczności wkładu własnego.

Termin składania wniosków: 15 września 2019 roku Do rozdysponowania jest 20 000,00 zł:


Źródło/więcej informacji w tym miejscu.