Dotacje na szkolenia pracowników

10 maja 2018


Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „BON – apetyt na rozwój” dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szkolenia.

Szkolenia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis 80 proc. dla mikro i małych przedsiębiorstw i 70 proc. dla średnich przedsiębiorstw. Jeżeli przedsiębiorstwo wykorzystało limit pomocy de minimis istnieje możliwość dofinansowania 50 poc. kosztów szkolenia w ramach pomocy publicznej.

Tematyka szkoleń jest dowolna z jedynym ograniczeniem, że szkolenie musi być wpisane w Bazę Usług Rozwojowych zamieszczoną na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Przedsiębiorstwo może wykorzystać pulę do 30 000 zł z czego na jednego pracownika może maksymalnie przypaść kwota 3 000zł na szkolenia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego w ramach Działania X.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.