Dotacje na zadania sportowe - przypomnienie

25 września 2018


Przypominamy, że do 30 września br. trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2019 roku. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wszystkie kluby sportowe z terenu miasta Radomska, które  nie działają w celu osiągnięcia zysku.

 

Wnioski należy składać na dotychczas obowiązującym formularzu  w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu (pon. - pt. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 17.00) lub przesłać na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska oraz na stronie: www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe - formularze do wykorzystania.