Drugi otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańcow Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”

15 października 2019


Drugi otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańcow Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

Prezydent Miasta Radomska na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z póź.zm) ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację na terenie Miasta Radomska w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańcow Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 15 października 2019 r.

Treść zarządzenia została zamieszczona w tym miejscu

Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ

Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM).

Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej 44 685 45 32