Drugie posiedzenie Rady Gospodarczej

29 maja 2019


28 maja po raz drugi już zebrała się Rada Gospodarcza - organ doradczy działający przy Prezydencie Miasta Radomska. Jednym z głównych tematów obrad był program "Zaufany Pracodawca".

Tytuł "Zaufanego Pracodawcy" miałby wyróżnić tych przedsiębiorców, którzy wyznaczają standardy w relacjach z pracownikami. Traktują z szacunkiem i dbają o ich dobro, podnoszą kwalifikacje swoich pracowników, prowadzą aktywne działania socjalne na ich rzecz. Proponowanymi przez urząd warunkami przystąpienia do programu są procentowy udział zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynoszący co najmniej 80 proc., średnie miesięczne wynagrodzenie każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynoszące co najmniej 130 proc. najniższej krajowej w ubiegłym roku kalendarzowym licząc od zgłoszenia kandydata, a także stabilność zatrudnienia czy inne działania na rzecz pracownika, takie jak: działania socjalne, działania na rzecz zwiększania kompetencji pracowników, działania na rzecz pracowników nie wynikające z obowiązku prawnego oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Rada Gospodarcza, powołana w marcu tego roku, ma na celu poprawę komunikacji między władzami samorządowymi i miejskimi przedsiębiorcami w celu wypracowywania rozwiązań stymulujących gospodarczy wzrost i innowacyjność miasta. Dzięki niej radomszczańscy przedsiębiorcy mają również możliwość bezpośredniej komunikacji z prezydentem i informowania na temat problemów z jakimi się borykają orazi o własnych sukcesach.