„Działka na Start” – wybieram Radomsko

18 października 2017


Radni przyjęli uchwałę umożliwiającą uruchomienie programu „Działka na Start”, którego inicjatorem jest prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc.

Program „Działka na Start” został przygotowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. Ma na celu pobudzić rynek mieszkaniowy, a przede wszystkim zachęcić młodych ludzi, ale nie tylko ich, do wybudowania własnego domu. Program skierowany jest do osób fizycznych, które na zakupionej działce chcą wybudować dom i w nim zamieszkać. To warunek uzyskania bonifikaty, znacznego obniżenia kosztów nabycia działki. Warto zauważyć, że z tego przywileju nie skorzystają podmioty gospodarcze, które chciałyby wybudować domy, a potem zarobić na nich poprzez dalszą sprzedaż.

Nabywca prawa użytkowania wieczystego w ramach programu przy zakupie uiści pierwszą opłatę w wysokości 20 % wylicytowanej ceny zakupu działki. Uzyskuje w tym momencie tytuł prawny do nieruchomości, pozwalający np. starać się o kredyt na budowę domu.

- W ciągu kolejnych 5 lat będzie musiał wpłacać co roku opłaty roczne w wysokości 1 proc. wartości nieruchomości. Po 5 latach przewidzianych w umowie na budowę domu, jeżeli spełniony zostanie warunek wybudowania domu i zamieszkania w nim, nabywca będzie mógł wnioskować o 80-procentową bonifikatę na kwotę wykupu użytkowania wieczystego na własność – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc.

W razie niedotrzymania terminu zabudowy, ustalone zostaną dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego. Natomiast jeżeli nabywca korzystać będzie z gruntu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem określonym w umowie (w szczególności jeżeli w ogóle nie wybuduje na niej domu), wtedy umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste będzie mogła ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu.

Nabywcy nieruchomości w ramach programu będą musieli spełnić warunki, tj.: rozpocząć budowę w terminie 2 lat od podpisania aktu notarialnego i wybudować budynek mieszkalny zgodnie z przepisami prawa, zgłosić budynek do użytkowania i do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, zameldować i zamieszkać w terminie 5 lat od daty ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

- Po spełnieniu powyższych warunków, nabywcy nieruchomości będą mogli wykupić na własność działkę oddaną w użytkowanie wieczyste z zastosowaniem 80-procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży – dodaje prezydent.

Pierwsza transza terenów objętych programem „Działka na Start” to około 20 działek na osiedlu „Miłaczki” i ulicy Krańcowej. Program ruszy w 2018 roku, o szczegółach będziemy informować na bieżąco.