Dzień Ziemi w „Drzewniaku”

24 kwietnia 2018


Wzorem lat ubiegłych w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska odbył się Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie wartości ekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Jak wyjaśniają organizatorzy Dnia Ziemi ph. „Chrońmy Ziemię”, w dzisiejszych czasach człowiek wpływa na otaczającą go przyrodę, zmienia krajobraz, pozyskuje energię oraz wytwarza odpady. Ważna jest więc edukacja najmłodszego pokolenia, by było świadome swojego wpływu na środowisko naturalne.

Tegorocznej edycji Dnia Ziemi towarzyszyły konkursy oraz wykłady. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się jak ważna dla ekosystemu jest czysta woda oraz jak cenne, nie tylko dla ludzi, są systemy leśne.