Echa Katynia

14 kwietnia 2016


12 kwietnia w Galerii Muzeum odbyła się projekcja filmów historycznych zatytułowana „Echa Katynia”.

Było to kolejne spotkanie dla wielbicieli historii najnowszej w ramach cyklu „Przystanek Historia Radomsko” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi we współpracy z Muzeum Regionalnym w Radomsku. Gościem specjalnym był Pan Paweł Kowalski, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Wyświetlono dwa filmy, pierwszy pt. „Epitafia Katyńskie” przedstawiał wybrane sylwetki ofiar „Zbrodni Katyńskiej”, drugi pt. „Zapora” opowiadał tragiczną historię mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”- żołnierza Armii Krajowej, a po wojnie organizacji Wolność i Niezawisłość – zamordowanego przez władze komunistyczne RP w 1949 r. Pan Kowalski przed każdą projekcją przeprowadzał prelekcję dotyczącą skomplikowanej historii naszego kraju w latach 1939 – 1945. Ważnym punktem spotkania była dyskusja, w czasie której zastanawiano się nad m.in. „białymi plamami” dotyczącymi Zbrodni Katyńskiej.   

Galeria