"EkoJanosik" dla Radomska

6 czerwca 2018


Prezydent Jarosław Ferenc 5 czerwca gościł w Zakopanem na II Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowisko, podczas którego odebrał nagrodę „EkoJanosik” dla Miasta Radomsko przyznawaną przez Narodową Radę Ekologiczną, za działania proekologiczne.

Celem nagrody jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną samorządów terytorialnych, jednostek LP, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych oraz osób fizycznych za zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków.

Przedmiotem oceny są zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo.

Miasto Radomsko zostało nagrodzone na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

- Cieszę się, że nasze działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji w mieście zostały docenione. Tym bardziej, że właśnie trwa nabór deklaracji do kolejnej edycji Programu. Mam nadzieję, że podobnie jak w ubiegłorocznej edycji do programu przystąpi wielu radomszczan. Dzięki temu zyskamy jeszcze większy efekt ekologiczny - podkreśla prezydent Jarosław Ferenc.

Wniosek o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach może złożyć Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek w Kategorii I. „Samorząd” może złożyć dodatkowo Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich.