EKOJANOSIK dla Radomska

30 lipca 2018


Na zaproszenie Marszałka Kornela Morawieckiego oraz Posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Jana Dudy oraz Krzysztofa Maciejewskiego laureaci tegorocznej Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK” wzięli udział w przekazaniu pamiątkowych dyplomów.  Uroczystość odbyła się 27 lipca w Sejmie RP.

Dyplom dla Miasta Radomsko za działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego odebrał prezydent Jarosław Ferenc. Miasto Radomsko zostało nagrodzone na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Celem nagrody jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną samorządów terytorialnych, jednostek LP, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych oraz osób fizycznych za zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków.

Przedmiotem oceny są zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo.