Ekopracownia w ZSG nr 2

Nazwa projektu: „Organizacja pracowni ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku”

Projekt dofinansowany jest  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona Ekopracownia – 2015”.

Koszt całkowity projektu: 42 557,66 PLN
Przyznana wysokość dofinansowania w formie dotacji: 33 900,00 PLN

Realizacja projektu obejmowała modernizację pracowni przyrodniczej wraz z zakupem wyposażenia. Wyposażenie obejmuje nowe meble, pomoce dydaktyczne dotyczące edukacji ekologicznej oraz nowoczesny sprzęt badawczy, komputerowy i audiowizualny. W ramach wkładu własnego wykonana zostanie podłoga w  pracowni, zmodernizowane oświetlenie oraz pomalowane ściany.

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

WFOŚiGW