Ekopracownie pod chmurką z dofinansowaniem

22 listopada 2018


Miasto Radomsko otrzymało blisko 100 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktów dydaktycznych w ramach konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką”.

Zadanie zostanie zrealizowane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 dla punktu dydaktycznego „Ogród siedmiu zmysłów” z dofinansowaniem na kwotę 49 231,00 zł oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 dla punktu dydaktycznego „Słoneczna wyspa” z dofinansowaniem w wysokości 50 000,00 zł.

Projekty przewidują zagospodarowanie terenu przyszkolnego, zaaranżowanie punktu dydaktycznego poprzez zakup roślin, pomocy dydaktycznych, stacji meteorologicznych, ale także poprzez stworzenie zadaszonego miejsca z ławkami do przeprowadzania lekcji edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii oraz lekcji wychowawczych na świeżym powietrzu. Zakupione zostaną również ule dydaktyczne, budki lęgowe i karmniki dla ptaków. W PSP nr 7 dodatkowo zainstalowany będzie monitoring terenu przyszkolnego.

Uczniowie w nowych ogrodach będą mieli możliwość prowadzenia obserwacji, eksperymentów i ćwiczeń z wykorzystaniem punktu badawczego i naturalnego ekosystemu. Lekcje w terenie, bezpośredni kontakt uczniów z naturą będzie miał pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych już w wieku szkolnym, ponadto będzie korzystnie oddziaływał na dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością.