„Elektrosprzęt w dobre ręce” – przedłużenie konkursu

4 września 2020


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19 zmianie ulec musiał regulamin konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt.  „Elektrosprzęt w dobre ręce – V edycja”.

Konkurs ogłoszony 9.01.2020 r. jest kontynuowany w bieżącym roku szkolnym. Edukacja zdalna uczniów trwająca od marca do czerwca uniemożliwiła jego zaplanowaną realizację. Szkoły, które już do konkursu przystąpiły mogą nadal kontynuować zbiórkę, jak również zachęcamy kolejne placówki, aby zgłaszały się do udziału w jego V edycji.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomska oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego. Partnerami konkursu są: Miejski Dom Kultury w Radomsku, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Nadleśnictwo Radomsko.

Szczegóły na www.pgk-radomsko.pl