Finał Dni Kina w MDK

28 marca 2019


Za nami uroczysta gala finałowa XIV edycji Dni Kina z udziałem Gabrieli Muskały. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją imprezy objął m.in. prezydent Jarosław Ferenc.

Dni Kina organizowane przez I Liceum Ogólnokształcące i Miejski Dom Kultury skierowane są do młodzieży, a ich celem jest popularyzacja polskich twórców filmowych oraz ich dorobku artystycznego. Ideą przyświecającą organizatorom jest nie tylko upowszechnianie wiedzy z zakresu kinematografii, ale również przekazanie za pomocą sztuki filmowej - bliskiej młodym ludziom - humanistycznych, uniwersalnych wartości i postaw.  

Tegorocznej edycji Dni Kina towarzyszyły warsztaty realizatorskie, krytyki filmowej, pastiszu, konferencja filmoznawcza, przegląd filmów oraz konkursy. Gościem specjalnym gali finałowej była znana i lubiana aktorka Gabriela Muskała.


Wyniki konkursów:

Na Etiudę Filmową ph. „Bohater(ka) - role kobiet w filmie i kinematografii”:

- I miejsce - Dominika Panicz, Klaudia Kowalska, Alicja Kuliś z I LO w Radomsku za film pt. „ Vivian Maier”.
- II miejsce Julia Kędra, Maria Kuliś, Miłosz Kowalczyk z I LO w Radomsku za film pt. „Walentina”.
- III miejsce Jakub Radziejewski, Dawid Kościański, Mateusz Siciński z Zespołu Szkół Ekonomicznych za film pt. „Marina Abramović”.

Wiedzy o Kinie „Życie i twórczość Gabrieli Muskały:

I miejsce - Maja Baryś, Agata Dziegieć i Piotr Bebłociński z I LO w Radomsku,
II miejsce - Dominika Panicz, Klaudia Kowalska i Katarzyna Sowińska z I LO w Radomsku
III miejsce ex aequo - (Weronika Szczepanik, Katarzyna Nalepa, Patrycja Miara z I LO w Radomsku oraz Marta Kępa, Daria Borowik, Maciej Krogulec z II LO w Radomsku.