Gazociąg na osiedlu, dotacje dla mieszkańców

21 września 2018


O możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła i budowy przyłączy gazowych rozmawiali mieszkańcy Osiedla Mickiewicza z prezydentem Jarosławem Ferencem.

Mieszkańcy osiedla wypełnili świetlicę w PSP nr 2. Na spotkaniu zorganizowanym przez byłego radnego Ryszarda Szczygłowskiego obecny był też były poseł Artur Ostrowski. Na Osiedlu Mickiewicza w przyszłym roku ma być budowany gazociąg, stąd zainteresowanie mieszkańców dotyczące możliwości dofinansowania wymiany starych pieców, na ekologiczne gazowe. Prezydent mówił o Programie Ograniczania Niskiej emisji, na który miasto pozyskało 2,5 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z programu już skorzystało ponad 200 rodzin, a termin jego realizacji został przedłużony. Dzięki temu programowi mieszkańcy wymieniający stare piece na bardziej ekologiczne mogli otrzymać do 40 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Prezydent zapowiedział, że miasto będzie przystępować do kolejnych konkursów ogłaszanych przez WFOŚiGW i programów rządowych. Postara się też, żeby w przyszłorocznym budżecie Radomska znalazły się pieniądze na dodatkowe dofinansowanie ekologicznych inwestycji.

Artur Ostrowski przedstawił z kolei główne założenia rządowego programu Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Podczas spotkania mieszkańcy Osiedla Mickiewicza pytali prezydenta również o drogi. Jeszcze w tym roku powstanie nakładka na ul. Pana Tadeusza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Piłsudskiego. Z kolei drogi lokalne, między innymi ulica Ciepła, rozjeżdżane przez ciężkie samochody w związku z objazdami wytyczonymi na czas przebudowy skrzyżowania ul. Brzeźnickiej i Krakowskiej, mają zostać naprawione po zakończeniu inwestycji. - Musi być poprawiona m.in. ulica Ciepła, Staffa, Tysiąclecia, Wyszyńskiego, bo one zostały zrujnowane przez ten ciężki ruch. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w momencie, gdy zlikwiduje objazdy jest zobowiązana naprawić nam te drogi – zapowiedział Jarosław Ferenc.