Granty na zadania z zakresu edukacji historycznej, patriotyczniej i obywatelskiej

10 lutego 2020


Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków do XII  edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

Program współfinansuje projekty z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, adresowane do wszelkich grup społecznych i wiekowych. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, a w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury oraz biblioteki.

Budżet programu: 4.000.000,00 zł

Wkład własny: min. 10%

Czas trwania projektu: maks. do 2.12.2020

Termin składania wniosków: do 6 marca 2020 roku

Więcej informacji w tym miejscu.