Hej kolęda, kolęda!

12 grudnia 2017


Oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy przy wspólnym stole spotykają się różne środowiska i organizacje społeczne. Dziś w Restauracji Patio opłatkiem podzielili się członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku.

Przewodnicząca PZERiI w Radomsku Danuta Kusek na początku spotkania złożyła wszystkim zebranym bożonarodzeniowe życzenia. Uroczystość uświetnił występ chóru „Złocisty Promień”, który wykonał najpiękniejsze polskie kolędy, jak „Dzisiaj w Betlejem”, Lulajże Jezuniu” i „Hej kolęda, kolęda”. Przed podzieleniem się opłatkiem błogosławieństwa udzielił ks. dziekan Stanisław Koltyl. W spotkaniu opłatkowym udział wzięły także władze miasta i powiatu.

Galeria